parallax background

  Dane kontaktowe:

  TAKNIE  1. Zakres danych: dane osobowe podane przez osobę biorącą udział w #KanadaOdKuchni, wizerunek, głos.
  2. Administrator oraz cele i podstawy przetwarzania.
   Administratorem danych osobowych jest Acana Polska Sp. z o.o Sp.k., z siedzibą w Jelczu-Laskowicach 55-220, ul. Kasztanowa 9, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000707114, posiadająca NIP 9121914100.
   Dane kontaktowe: tel.: +48 71 318 84 28, mail: kanadaodkuchni@acana.com.pl
   Administrator przetwarza podane dane osobowe w celach i na podstawie:
   w celu realizacji konkursu #KanadaOdKuchni (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO); w celu udokumentowania działań związanych z konkursem, na podstawie przepisów prawa podatkowego, cywilnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  Więcej...

  1. Zakres danych: dane osobowe podane przez osobę biorącą udział w #KanadaOdKuchni, wizerunek, głos.
  2. Administrator oraz cele i podstawy przetwarzania.
   Administratorem danych osobowych jest Acana Polska Sp. z o.o Sp.k., z siedzibą w Jelczu-Laskowicach 55-220, ul. Kasztanowa 9, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000707114, posiadająca NIP 9121914100.
   Dane kontaktowe: tel.: +48 71 318 84 28, mail: kanadaodkuchni@acana.com.pll
   Administrator przetwarza podane dane osobowe w celach i na podstawie:
   w celu realizacji konkursu #KanadaOdKuchni (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO); w celu udokumentowania działań związanych z konkursem, na podstawie przepisów prawa podatkowego, cywilnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. W celach reklamowych marek sprzedawanych przez Administratora.
  4. Odbiorcy danych: odbiorcami danych osobowych będą firmy świadczące usługi na zlecenie Administratora, którym zlecone zostaną czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, audytorzy.
  5. Okres przechowywania: dane osobowe przetwarzane będą przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat.
  6. Pouczenie o prawach: prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przez kontakt na adres kanadaodkuchni@acana.com.pl; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Prawo do wniesienia sprzeciwu: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w związku z celami opartymi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) , prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
  8. Prawo do skargi: prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25.05.2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Źródło pochodzenia danych:
   dane udostępnianie osobiście, dane na podstawie dokumentów

  Zwiń

  © 2018 Kanada Od Kuchni. Wszelkie prawa zastrzeżone.